GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesinde yer alan düzenleme gereği Avukatlık Büroları da  aydınlatma yükümlülüğü bulunan veri sorumluları arasındadır. Sadece VERBİS siciline kayıt istisnaları arasında bulunan avukatların AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ işledikleri veriler açısından devam etmektedir.

Veri işleme faaliyeti müvekkillerimiz adına ve yasal yükümlülüklerimiz kapsamında gerçekleştirildiğinden 6698 sayılı Kanun kapsamında kimi zaman Veri Sorumlusu kimi zaman Veri İşleyen sıfatımızla adınıza veri işlemekteyiz.

VERİ SORUMLUSU : AV. SABİRE SANEM YILMAZ (MUĞLA BAROSU 1156 SİCİL NO)

Foça Mah. 967. Sok. No:28/C D:4 Fethiye TCKNO:25588526742

[email protected]    www.sanemyilmaz.av.tr

İLGİLİ KİŞİ  : Verisi işlenen / Veriyi vekalet ilişkisi kurmak sureti ile alenileştiren “Müvekkil”

: Hakkında Dava Açılan (Davalı),  İcra takibi yapılan (Borçlu), İhtar ve benzeri işlemler nedeni ile Karşı Taraf / Muhattap (Verisi İşlenen Kişi)

www.sanemyilmaz.av.tr sitesini ziyaret ettiğinizde ve sitemizde yer alan bölümleri tıkladığınızda sizlere herhangi bir öneri sunmamakta ve site ziyaretleriniz dolayısı ile profilleme yapmamamız nedeni ile sitede çerez kullanmamaktayız. Bu nedenle bu alanda kişisel veri kaydı yapılmamaktadır.

Kurumumuza ait olan www.sanemyilmaz.av.tr adresinde sadece çalışma alanlarımız yer almakta olup, bilgileriniz internet sitemizde depolanmadığı / veri analizi yapılmadığı için burada bir koruma sistemi geliştirilmemektedir.

HANGİ VERİLERİNİZ İŞLENİR?

 • Noterden Tarafımıza Düzenlediğiniz Vekaletname Alanında Yer Alan Kişisel Verileriniz- Adınız, Soyadınız, T.C Kimlik Numaranız, Anne adı, Baba Adı, Nüfus Cüzdan Verileriniz, Telefon Numaranız, Adres Bilginiz.
 • Dava Açmak İçin Avukatlık Büromuza Sunduğunuz Evraklar- Bir malpraktis davası açıyorsanız, doktor raporlarınız, muayene evraklarınız, harcama belgeleriniz, reçeteleriniz gibi…

Bir Ceza Davası başlangıcında soruşturmaya esas olan tüm evraklarda yer alan kişisel veriler, tanık ad-soyad ve T.C Kimlik verileri, Adres ve iletişim verileri gibi…

 • Uzlaşma ya da Arabuluculuk faaliyeti nedeni ile avukatlık büromuza başvurduğunuzda arabuluculuk başvuru evraklarınız ya da karşı taraf ile ilgili tüm veriler …

İşlenmesi gerekli olan verileriniz tarafımızca işleme faaliyetinin konusudur ve sınırlı olarak veri minimizasyonu ilkesine dikkat edilerek işlenmektedir. İşlenmesi gerekli olmayan veriler için tarafınız bilgilendirilir ve yer alan evraklar tarafınıza iade edilir. Zorunlu olarak diğer evrakların üzerinde yer alan kişisel veriler konusunda tarafınız bilgilendirilir ve açık rızanız dahilinde saklanır.

Kurumumuzda vekalet bilgileriniz, dava kapsamında yer alan başvurularınız, sözleşmeci taraf olarak başvurularınız yer almakta ve bu veriler Avukatlık Kanunu kapsamında 10 yıl saklanmaktadır.

Tarafımıza ulaşarak hangi verilerinizin nerede saklandığını ve kim tarafından muhafaza edildiğini ve merak ettiğiniz hususları veri sorumlumuz Av. Arb. Sabire Sanem YILMAZ’dan öğrenebilirsiniz.

Verilerinizin güvenliği bizler için hayati önem taşımaktadır.

Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikamız gereği;

 • Hangi bilgileri nasıl topluyoruz?
 • Müvekkillerimiz bilgilerine nasıl ulaşır ve günceller?
 • Verileriniz nasıl koruma altına alınır?

Verileriniz ile ilgili endişeleriniz, sorularınız için 02526148666 numaralı telefondan ulaşabilir ve mesaj bırakabilirsiniz.

VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENİR?

Verileriniz sizin adınıza toplanır ve sizin adınıza veri işleme faaliyeti gerçekleştirilir. Verilerinizi işleme amaçlarımız:

 • HMK gereği dava açarken dilekçenizde yer alması gereken alanları doldurmak, ad, soyad, adres, T.C kimlik numarası ve tarafınızca avukatlık büromuza sunduğunuz bilgiler doğrultusunda davalının / karşı tarafın ad-soyad, adres, T.C kimlik numarası verileri.
 • İhtarname ya da benzeri işlemleri adınıza gerçekleştirmek,
 • İdare ile olan ihtilaflarınızda resmi başvuruları gerçekleştirmek,
 • Avukatlık ücretleri ile ilgili tarafınıza serbest meslek makbuzu düzenlemek,
 • Vergi dairesi tarafından avukatlık büromuza yapılacak olası bir incelemede ilgili belgeleri sunmak,
 • Yargı mercileri tarafından talep edilen kişisel verilerinizi Avukatlık Kanunu’na aykırı olmayacak şekilde ve tarafınızın rızası ile merciiye sunmak,
 • Davanın kazanılması halinde davanın sonucunun icrası nedeni ile icra dairelerine kişisel verilerinizi sunmak,
 • Taşınmaz devri ya da taşınmaz tescili işlemleri nedeni ile tapu dairelerinde kişisel verilerinizi vekaletname kapsamında işlemde kullanmak,
 • Nüfus ya da benzeri diğer kurumlarda taleplerinizi gerçekleştirmek,
 • Dava işlemleri ile ilgili bilgilendirme kapsamında tarafınızla sizin seçeceğiniz bir yöntem ile iletişim kurmak,
 • Talebiniz kapsamında karşı tarafla ya da avukatı ile dava konusunu / arabuluculuk konusunu görüşmek,

Amaçları ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

VERİLERİNİZ NASIL TOPLANIYOR?

Verileriniz kurumumuza başvurunuz neticesinde toplanır ve sadece açmak istediğiniz dava, kurmak istediğiniz sözleşme ve başvurunuz ne için ise yeterli veri olarak toplanır ve dosyanızda muhafaza altına alınır. Her başvurunuz için ayrı bir dosya oluşturulur ve dosyanıza bir numara verilir. Bu verileriniz sadece ana bilgisayarda muhafaza altına alınır ve en yüksek güvenlik sistemleri ile korunur. Verileriniz sadece talebiniz halinde bize belirttiğiniz adınıza kayıtlı cep telefonuna, kayıtlı mail adresine ya da yazılı olarak belirtmiş olduğunuz ikamet adresinize yazılı olarak paylaşılabilir aksi halde yetkilendirdiğiniz kişiye dahi verileriniz aktarılmaz.

Açmak istediğiniz dava, kurmak istediğiniz sözleşme ilişkisi ya da resmi kurumlara başvuru esnasında verileriniz paylaşılır.

Verilerinizin silinmesini istediğiniz durumlarda her defasında kurumumuzla iletişime geçerek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında silinip silinmeyeceğini öğrenebilirsiniz.

Verilerinizi Nerede ve Nasıl Kullanırız?

Verileriniz dava / sözleşme/ resmi kurumlara başvuru esnasında kullanılır ve paylaşılır. Sır Saklama Yükümlülüğü altında olan kişiler ve kurumlardan olduğumuz için sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından kayıt altına alınır ve işlenebilir.

Verileriniz sizin için ve kurumsal memnuniyetimizi arttırmak adına sadece size yönelik kullanılabilir ve sizlerle paylaşılabilir.

Dava ağımızı genişletmek, yeni portföyler oluşturmak ya da referans olarak verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Yazılı onayınız alınmadan üçüncü kişilere veri transferiniz yapılmayaktır.

Kurumumuz müvekkillerimizle kolay bağlantıya geçmek ve onları dava hakkında zamanında bilgilendirmek adına güncel verilere ihtiyaç duymaktadır. Verileriniz uygun periyotlarla tarafımızca sizin verdiğiniz bilgiler doğrultusunda güncellenecektir.

Tarafımızca dava ortaklığı, tevkil, yetki belgesi düzenleme gibi durumlarda verileriniz bir başka dava şirketi / avukatlık ortaklığı ya da avukat ile paylaşılabilir. Verilerinizi paylaştığımız diğer avukat da verilerinizi saklama yükümlülüğü altındadır ve gizlilik politikamızı yürütür.

E- Makbuz uygulamasına geçilmesi nedeni ile PARAŞÜT programı kullanılmakta olup, ticaret ünvanı, ad-soyad, vergi kimlik numarası, adres, T.C kimlik numarası bilgileriniz gibi, makbuzu oluşturan zorunlu unsurlar PARAŞÜT platformu sayesinde adınıza düzenlenmekte ve e-postanıza gönderilmektedir. Uygulama zorunlu uygulama kapsamında olduğundan bu alanda gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyeti zorunludur.

Veri İlkelerimiz Nelerdir?

 • Verilerin gerektiği kadarı ile sınırlı kapsamda elde edilmesi.
 • Verilerinizin talimatlarınız doğrultusunda kullanılması.
 • Verilerinizi işlerken ve kullanırken dürüstlük kurallarına ve hukuka / etik ilkelere uygun hareket edilmesi
 • Verilerin makul, ölçülü, sınırlı olması.
 • Verilerin uygun periyotlarla güncellenmesi.
 • Verilerin muhafaza koşullarının uygun olması ve muhafaza süresinin kanuni süreyi aşmaması ilkesi.

Veri Haklarınız Nelerdir?

 • Verilerinizin hukuka ve etik ilkelere uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Verilerinizin saklanma koşulları ve süresini öğrenme.
 • Verilerinizin isteğiniz doğrultusunda silinip silinemeyeceğini öğrenme.
 • Güncelliğini kontrol etme ve güncel olmayan verinizin düzeltilmesini talep etme.
 • Hatalı işlenen verilerinizden emin olma ve düzeltilmesini talep etme.
 • Silinmesini istediğiniz verilerinizin, silinmesi halinde paylaşılan üçüncü kişilere silindiğinin bildirilmesini isteme.

     VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 

      Yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili KVKK m.13 gereği veri sorumlusuna başvurabilirsiniz. Başvuru formu için tıklayın.

Başvurunuzu yukarıda ulaştığınız başvuru formunu eksiksiz doldurarak sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizden [email protected] adresine ya da [email protected] adresine, e-imza, m-imza ya da güvenli elektronik imza kullanarak,

Eksiksiz doldurmuş olduğunuz formu ıslak imzalı olarak Foça Mah. 967. Sok.     No:28/C D:4 Fethiye adresine posta yolu ile göndererek,

gerçekleştirebilirsiniz. Eksiksiz yaptığınız başvurularınızı tarafımıza ulaştığı tarihten        itibaren 30 gün içerisinde cevaplarız. Cevaplanmayan başvurular tarafımızca eksik /      hatalı bulunmuş ya da kimlik doğrulaması yapamadığımız başvurularınız arasında yer          alabilir. Lütfen telefonla arayarak verilerinizin güncel olup olmadığını teyit ediniz.

Kurumumuzca hangi yollardan bilgilendirilmek (e-posta, posta, telefon, whatsapp) istiyorsanız en kısa zamanda 02526148666 nolu telefondan Av. Arb. Sabire Sanem YILMAZ’a ulaşarak bilgi veriniz. Bilgi verildiği taktirde seçtiğiniz yol ile aksi halde tarafımızca seçilecek en uygun yol ile veri güvenliği konusunda bilgilendirileceksiniz.

Verilerinizin bizler için çok kıymetli olduğu ve güvenli bir şekilde muhafaza edildiğini bilmenizi isteriz. Bizleri www.sanemyilmaz.av.tr ve sabiresanemyilmaz linkedin ağından takip edebilirsiniz. Soru ve önerileriniz için [email protected] adresine yazınız.

 

bonus veren siteler